فوتبال باشگاهی ایران بیشتر از متن، حاشیه دارد. جدیدترین بهانه درگیری، داستان حضور شهریار مغانلو در سپاهان است. به نظر می‌رسد تیم‌های مهم فوتبال ایران همچنان ترجیح می‌دهند به جای این که درون زمین با هم پیکار کنند و دوئل‌های خوب و جذابی رقم بزنند، بیرون از زمین به هم […]