ناظری: همه سپاهانی‌ها از شرایط چمن شوکه‌اند

مدیر روابط عمومی باشگاه سپاهان می گوید شرایط ورزشگاه حافظیه شیراز به هیچ وجه مناسب میزبانی از سپاهان و برگزاری مسابقه نیست. علی ناظری مدیرروابط…

ادامه مطلب ناظری: همه سپاهانی‌ها از شرایط چمن شوکه‌اند