صدری در تجمع مخالفان مقابل وزارت

تعدادی از هواداران پرسپولیس در مقابل در ورودی وزارت ورزش، تجمعی را برگزار کرده‌اند. این تجمع در حالی‌که با شعارهایی علیه مدیرعامل پرسپولیس و وزیر…

ادامه مطلب صدری در تجمع مخالفان مقابل وزارت