تعدادی از هواداران پرسپولیس در مقابل در ورودی وزارت ورزش، تجمعی را برگزار کرده‌اند. این تجمع در حالی‌که با شعارهایی علیه مدیرعامل پرسپولیس و وزیر ورزش همراه بود، ناگهان با حضور شخص صدری همراه شد. مدیرعامل سرخپوشان که برای شنیدن صحبتهای مخالف خودش در میان تجمع کنندگان حاضر شد. با […]