علیرضا حقیقی دروازه بان تیم نساجی با مراجعه به کمیته تعیین وضعیت از باشگاه گل گهر شکایت کرد. دروازه بان نساجی فصل گذشته در تیم گل گهر بازی می کرده و به نظر می رسد به دلیل اختلاف مالی با باشگاه گل گهر خواستار بررسی وضعیت دریافتی های خود از […]