تلاش علی کریمی برای ریاست فدراسیون فوتبال

علی کریمی قصد دارد بار دیگر شانس خودش را برای تصدی ریاست فدراسیون فوتبال امتحان کند. بیش از یک سال قبل بود که مجمع انتخابات…

ادامه مطلب تلاش علی کریمی برای ریاست فدراسیون فوتبال