علی کریمی قصد دارد بار دیگر شانس خودش را برای تصدی ریاست فدراسیون فوتبال امتحان کند. بیش از یک سال قبل بود که مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال برای انتخابات رییس این فدراسیون برگزار و طی آن کیومرث هاشمی،‌ مصطفی آجورلو، علی کریمی و شهاب‌الدین عزیزی خادم برای تصدی این سمت با یکدیگر […]