پیشکسوت پرسپولیس می‌گوید دلش برای راه رفتن در چمن ورزشگاه آزادی تنگ شده بود. علی پروین، پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در حاشیه بازی دوستانه پیشکسوتان فوتبال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این بازی برای احترام سردار سلیمانی بود. به نظرم او ورزشکار واقعی و مرد مردان بود. به خانواده او و […]