علی کریمی به مهدی ترابی کنایه زد

علی کریمی واکنش عجیبی به ماجرای پنالتی های پرسپولیس نشان داد. علی کریمی گفت: من پنالتی زن اول پرسپولیس بودم ولی اگر کسی می خواست پنالتی بزند توپ…

ادامه مطلب علی کریمی به مهدی ترابی کنایه زد