توقف خانگی فجرسپاسی/گریز از شکست نساجی در وقت‌های تلف شده

دیدار دو تیم فجر سپاسی و نساجی با نتیجه تساوی به پایان رسید. دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و نساجی مازندران در ورزشگاه حافظیه…

ادامه مطلب توقف خانگی فجرسپاسی/گریز از شکست نساجی در وقت‌های تلف شده