بیانیه فدراسیون فوتبال درباره تصمیم‌گیرى برای تیم ملى

فدراسیون فوتبال در خصوص شائبه‌های مطرح شده پیرامون تیم ملی فوتبال کشورمان بیانیه‌ای را مطرح کرد. فدراسیون فوتبال با توجه به برخی موضوعات مطرح شده…

ادامه مطلب بیانیه فدراسیون فوتبال درباره تصمیم‌گیرى برای تیم ملى