فدراسیون فوتبال در خصوص شائبه‌های مطرح شده پیرامون تیم ملی فوتبال کشورمان بیانیه‌ای را مطرح کرد. فدراسیون فوتبال با توجه به برخی موضوعات مطرح شده در خصوص تصمیم گیرى پیرامون تیم ملى بیانیه اى صادر کرد. در متن این بیانیه آمده است: «پیرو مطلب منتشر شده در یکى از روزنامه‌هاى […]