جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال شد

مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال برگزار شد و این فدراسیون پرحاشیه بالاخره رئیس خود را شناخت. مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال، صبح امروز دوشنبه 9 اسفند 1400…

ادامه مطلب جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال شد