رضوانی رئیس فدراسیون شنا ماند

محسن رضوانی برای چهار سال دیگر به عنوان رییس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو انتخاب شد. مجمع انتخاباتی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو امروز ۲۰…

ادامه مطلب رضوانی رئیس فدراسیون شنا ماند