خودروی شخصی روبرت لواندوفسکی برای فروش با قیمت 7 و نیم میلیارد تومان به حراج گذاشته شده است. این می تواند یک هدیه غیر معمول کریسمس برای یک هوادار فوتبال باشد. البته اگر بابانوئل توانایی مالی داشته باشد. ماشین روبرت لواندوفسکی به حراج رفت. این خودرو خیلی کم استفاده شده […]