حراج‌خودروی اختصاصی‌ لواندوفسکی : 7.5میلیاردتومان

خودروی شخصی روبرت لواندوفسکی برای فروش با قیمت 7 و نیم میلیارد تومان به حراج گذاشته شده است. این می تواند یک هدیه غیر معمول…

ادامه مطلب حراج‌خودروی اختصاصی‌ لواندوفسکی : 7.5میلیاردتومان