مخالف اصلی فردوسی‌ پور از شبکه ۳ رفت؟ / بازگشت دوباره عادل به صداوسیما

گفته می‌شود علی فروغی، رییس شبکه سوم به شبکه افق رفته است. این خبر از آنجایی اهمیت دارد که حضور عادل فردوسی پور در شبکه…

ادامه مطلب مخالف اصلی فردوسی‌ پور از شبکه ۳ رفت؟ / بازگشت دوباره عادل به صداوسیما