فاضلی: تراکتوری ها به سولدو امیدوار هستند

مربی تراکتور می گوید درگیری های پیش آمده در دیدار با پدیده یک مسئله عادی است که در خیلی از بازی ها پیش می آید.…

ادامه مطلب فاضلی: تراکتوری ها به سولدو امیدوار هستند