استقلال و پرسپولیس محکوم شدند

کمیته وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال رای مربوط به شکایات مختلف را صادر کرد. کمیته وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال آرای جدیدی صادر…

ادامه مطلب استقلال و پرسپولیس محکوم شدند