نگاهی به نفرات اعزامی کشتی فرنگی ایران به رویدادهای قهرمانی آسیا و بازی‌های کشورهای اسلامی و همچنین تورنمنت های بین‌المللی نشان می‌دهد، محمد بنا هر چند در بیشتر اوزان بر اساس نتایج بدست آمده در جام تختی، نسبت به اعزام نفرات برتر اقدام کرده است، اما در برخی اوزان نیز […]