باشگاه سابق محمد نادری پرسپولیس را به پرداخت ۱۰۰ هزار یورو محکوم کرد. محمد نادری که با قراردادی قرضی از باشگاه کورتریک به پرسپولیس پیوسته بود، بندی در قراردادش وجود داشت که بر اساس آن در صورت حضور پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا باید ۵۰ هزار یورو به باشگاه […]