باشگاه بلژیکی پرسپولیس را محکوم کرد

باشگاه سابق محمد نادری پرسپولیس را به پرداخت ۱۰۰ هزار یورو محکوم کرد. محمد نادری که با قراردادی قرضی از باشگاه کورتریک به پرسپولیس پیوسته…

ادامه مطلب باشگاه بلژیکی پرسپولیس را محکوم کرد