نساجی هفته گذشته در حالی استقلال را در استادیوم آزادی متوقف کرد که مسعود شجاعی کاپیتان خود را به دلیل محرومیت ناشی از دریافت کارت قرمز دراختیار نداشت.   مسعود شجاعی به دلیل دریافت کارت قرمز در بازی با صنعت نفت فرصت همراهی تیمش در برابر استقلال را از دست داد. […]