مسعود شجاعی؛ دوباره به ترکیب نساجی بر می گردد

نساجی هفته گذشته در حالی استقلال را در استادیوم آزادی متوقف کرد که مسعود شجاعی کاپیتان خود را به دلیل محرومیت ناشی از دریافت کارت…

ادامه مطلب مسعود شجاعی؛ دوباره به ترکیب نساجی بر می گردد