شکست دختر تنیس باز ایران مقابل نفر ۱۲ جوانان جهان/ پایان کار در گرنداسلم استرالیا

دختر تنیس باز ایران در دور دوم جدول انفرادی گرنداسلم جوانان استرالیا شکست خورد. دور دوم جدول انفرادی تنیس گرنداسلم جوانان استرالیا برگزار شد و…

ادامه مطلب شکست دختر تنیس باز ایران مقابل نفر ۱۲ جوانان جهان/ پایان کار در گرنداسلم استرالیا

دختر تنیس‌ باز ایران توجهات را به خود جلب کرد

تاریخ سازی دختر تنیس باز ایران در رنکینگ جوانان جهان و حضور در گرنداسلم استرالیا بازتاب زیادی داشته است. تاریخ سازی دختر تنیس باز ایران…

ادامه مطلب دختر تنیس‌ باز ایران توجهات را به خود جلب کرد