مصطفوی: فقط گل‌ گهر می‌تواند مجوز‌ حرفه‌ای بگیرد

رئیس کمیته استیناف صدور مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال معتقد است فقط باشگاه گل گهر توانایی دریافت این مجوز را دارد. بحث حذف یا شرکت…

ادامه مطلب مصطفوی: فقط گل‌ گهر می‌تواند مجوز‌ حرفه‌ای بگیرد