صحبت‌های جدید آجورلو درباره تبلیغات محیطی

مدیرعامل باشگاه استقلال صحبت‌های جالبی را درباره موضوع دریافت حق تبلیغات محیطی انجام داد. مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه استقلال گفت و گوی مفصلی را درباره…

ادامه مطلب صحبت‌های جدید آجورلو درباره تبلیغات محیطی