مذاکره منصوریان برای قرض ۳۰ میلیاردی

سرمربی صنعت نفت آبادان می‌گوید قرض ۳۰ میلیاردی این تیم در گرو امضای شورای تامین است. علیرضا منصوریان سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در…

ادامه مطلب مذاکره منصوریان برای قرض ۳۰ میلیاردی