کوین دی‌بروین ،ستاره بلژیکی منچستر سیتی بهترین گل دوران حضورش در این تیم را انتخاب کرد. دوران ناموفق حضور کوین دی بروین در چلسی در سال 2014 پایان رسید و این بازیکن به ولفسبورگ نقل مکان کرد. نمایش‌های درخشان دی بروین در ترکیب تیم آلمانی باعث شد که چند باشگاه […]