مدیرعامل سایپا به عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال انتخاب شد.  پس از عزل شهاب‌الدین عزیزی خادم از ریاست فدراسیون فوتبال، مهرداد سراجی، مدیرعامل سایپا از سوی هیات رییسه فدراسیون فوتبال به عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال انتخاب شد. او یک روز پس از رفع محرومیت شش ماهه‌اش توسط کمیته استیناف به این […]