سراجی سرپرست فدراسیون فوتبال شد

مدیرعامل سایپا به عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال انتخاب شد.  پس از عزل شهاب‌الدین عزیزی خادم از ریاست فدراسیون فوتبال، مهرداد سراجی، مدیرعامل سایپا از سوی…

ادامه مطلب سراجی سرپرست فدراسیون فوتبال شد