«شادی جهان پناه» با کسب مدال نقره در مسابقات پاراآسیایی بحرین، پس از ۵۰ سال نخستین مدال را برای بدمینتون ایران به ارمغان آورد. شادی جهان پناه پس از پیروزی برابر نماینده امارات و قبول شکست مقابل حریف هندی امروز توانست بدمینتون باز تاجیکستانی را شکست داده و مدال نقره را بر […]