نخستین نقره بدمینتون ایران پس از ۵۰سال بر گردن «جهان‌پناه»

 «شادی جهان پناه» با کسب مدال نقره در مسابقات پاراآسیایی بحرین، پس از ۵۰ سال نخستین مدال را برای بدمینتون ایران به ارمغان آورد. شادی جهان…

ادامه مطلب نخستین نقره بدمینتون ایران پس از ۵۰سال بر گردن «جهان‌پناه»