وزیر ورزش ایتالیا: جوکوویچ می تواند اینجا رقابت کند

وزیر ورزش ایتالیا گفته است که نواک جوکوویچ نفر شماره یک تنیس جهان مجاز به شرکت در مسابقات آزاد ایتالیا خواهد بود. به نقل از…

ادامه مطلب وزیر ورزش ایتالیا: جوکوویچ می تواند اینجا رقابت کند