چرا پیگیری قضایی ماجرای هالک ایرانی لازم است؟

پس از نمایش عجیب و باخت مفتضحانه مبارز معروف به هالک ایرانی در برابر حریف قزاقستانی که واکنش عمومی را در فضای مجازی در پی…

ادامه مطلب چرا پیگیری قضایی ماجرای هالک ایرانی لازم است؟

گوریل قزاقستان، رقیب جدید سجاد غریبی معروف به هالک ایرانی

گوریل قزاق در ویدئویی خطاب به سجاد غریبی گفت: هالک واقعی من هستم، تو و مارتین بزدل هستید، بیا باهم مبارزه کنیم!» بعد از لغو…

ادامه مطلب گوریل قزاقستان، رقیب جدید سجاد غریبی معروف به هالک ایرانی

رسوایی یک مبارزه؛ ویدیویی لو رفته از پشت پرده درگیری هالک ایرانی و مارتین فورد

دیروز کنفرانس خبری بین سجاد غریبی و مارتین فورد برگزار شد و هالک ایرانی برای حریفش رجزخوانی کرد. اما در ادامه فیلم مشخص شد که…

ادامه مطلب رسوایی یک مبارزه؛ ویدیویی لو رفته از پشت پرده درگیری هالک ایرانی و مارتین فورد