افتخاری: هندبال ساحلی روند خوبی برای قهرمانی طی کرد

سرمربی تیم ملی هندبال ساحلی کشورمان گفت: قطر با استفاده از لژیونرهایی که در اختیار دارد تیم متمایزی بود ولی بچه‌های ما انگیزه داشتند و…

ادامه مطلب افتخاری: هندبال ساحلی روند خوبی برای قهرمانی طی کرد