تعجب سرمربی هند از کیفیت تیم ملی زنان ایران

سرمربی تیم هند اعتراف کرد در ابتدا از کیفیت فنی تیم ایران شگفت زده شده است. به نقل از استار، تیم ملی فوتبال زنان ایران…

ادامه مطلب تعجب سرمربی هند از کیفیت تیم ملی زنان ایران