باشگاه هوادار بیانیه‌ای را صادر و به قضاوت داوران در دیدارهای این تیم در طول فصل جاری اعتراض کرد. پنالتی‌ها یکی یکی می‌سوزند و سوت‌ها و پرچم‌های داوری نیز در کمال تعجب کماکان به زیان آبی بنفش‌ها دمیده و افراشته می‌شوند!». باشگاه هوادار با این مقدمه در مورد داوری بازی‌های […]