بیانیه عجیب باشگاه هوادار: به یک داور شجاع جهت اعلام پنالتی به سود هوادار نیازمندیم!

باشگاه هوادار بیانیه‌ای را صادر و به قضاوت داوران در دیدارهای این تیم در طول فصل جاری اعتراض کرد. پنالتی‌ها یکی یکی می‌سوزند و سوت‌ها…

ادامه مطلب بیانیه عجیب باشگاه هوادار: به یک داور شجاع جهت اعلام پنالتی به سود هوادار نیازمندیم!