با توجه به شیوع ویروس اُمیکرون در کشور، مرحله پلی‌آف لیگ برتر والیبال زنان به تعویق افتاد.  مرحله پلی‌آف لیگ برتر والیبال زنان که قرار بود از ۱۶ تا ۲۱ بهمن‌ماه به صورت متمرکز در سالن فدراسیون والیبال برگزار شود، با توجه به تشدید شیوع سویه امیکرون در کشور به تعویق افتاد. […]