آب پاکی وزارت ورزش روی دست زنان بوکسور: به رشته‌های مجوزدار بروید!

معاون بانوان وزیر ورزش و جوانان گفت: راه اندازی بوکس بانوان صرفا مربوط به تصمیم وزارت ورزش یا درخواست خود فدراسیون نیست و باید مجوزهای…

ادامه مطلب آب پاکی وزارت ورزش روی دست زنان بوکسور: به رشته‌های مجوزدار بروید!