الساندرا کمپدلی گزینه نخست هدایت تیم ملی والیبال زنان ایران که توسط خولیو ولاسکو به ایران پیشنهاد شده، 30 آذرماه وارد تهران می‌شود. پس از مطرح شدن تیم ملی والیبال مردان ایران در سطح جهان در یک دهه اخیر و رقابت با بزرگان دنیای والیبال، مردم ایران که بیش از […]