کریم بنزما معقد است او نقش به سزایی در پیشرفت وینیسیوس داشته است. کریم بنزما از سال 2018 و با جدایی رونالدو از رئال تبدیل به ستاره این تیم شد. بار اصلی خط حمله رئال روی دوش کریم بود و او هم توانسته از این مسئولیت با سربلندی خارج شود. […]