این وینیسیوس واقعی است، من باعث پیشرفتش شدم

کریم بنزما معقد است او نقش به سزایی در پیشرفت وینیسیوس داشته است. کریم بنزما از سال 2018 و با جدایی رونالدو از رئال تبدیل…

ادامه مطلب این وینیسیوس واقعی است، من باعث پیشرفتش شدم