پاراتکواندوی قهرمانی جهان؛ «پوررهنما» طلایی شد

پاراتکواندوکار پرافتخار کشورمان به مدال طلای مسابقات جهانی تایلند دست یافت. نهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان پاراتکواندو با حضور ۲۶۴ هوگوپوش از ۴۱ کشور از…

ادامه مطلب پاراتکواندوی قهرمانی جهان؛ «پوررهنما» طلایی شد