بعد از امیر؛ نوبت به نیازمند می‌رسد

تمرین تیم ملی در شرایطی برگزار شد که همه چیز حول صعود زودهنگام شاگردان دراگان اسکوچیچ به جام جهانی است. تیم ملی با دستیابی به…

ادامه مطلب بعد از امیر؛ نوبت به نیازمند می‌رسد