ژوائو کانسلو، مدافع سیتی، در جریان حمله دزدان به منزلش مورد ضربت و شتم قرار گرفته است. کانسلو پنج شنبه تصویری از صورت زخمی خود در استوری اینستاگرامش منتشر کرده و مدعی شد که این اتفاق در جریان یک حمله رخ داده است. این مدافع پرتغالی توضیح بیشتری درباره این […]