ضرب و شتم ستاره سیتی در جریان سرقت از منزل

ژوائو کانسلو، مدافع سیتی، در جریان حمله دزدان به منزلش مورد ضربت و شتم قرار گرفته است. کانسلو پنج شنبه تصویری از صورت زخمی خود…

ادامه مطلب ضرب و شتم ستاره سیتی در جریان سرقت از منزل