رضایی و مرادمند به اردوی استقلال اضافه شدند

کاوه رضایی و محمدحسین مرادمند به اردوی استقلالی‌ها در کشور ترکیه ملحق شدند. کاوه رضایی و محمد حسین مرادمند به اردوی استقلال در ترکیه اضافه…

ادامه مطلب رضایی و مرادمند به اردوی استقلال اضافه شدند

پیغام کاوه رضایی به مدیران استقلال

باشگاه استقلال در انتظار بازگشت کاوه رضایی به ایران است. عدم بازگشت کاوه رضایی به ایران باعث شده است تا خبرهای مختلفی درباره احتمال عدم…

ادامه مطلب پیغام کاوه رضایی به مدیران استقلال