فدراسیون کشتی: در صورتیکه ویزای همه نفرات صادر شود به آمریکا می رویم

سخنگوی فدراسیون کشتی با تایید خبر ایسنا مبنی بر صادر نشدن ویزای برخی از نفرات اعزامی به آمریکا، تاکید کرد: به طرف آمریکایی اعلام کردیم…

ادامه مطلب فدراسیون کشتی: در صورتیکه ویزای همه نفرات صادر شود به آمریکا می رویم