بازگشت مصدومان به چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد تنها با مجوز پزشک معتمد

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد تاکید کرد که کشتی‌گیرانی که به دلیل مصدومیت توان شرکت در مسابقه را ندارند، تنها با مجوز پزشک معتمد به…

ادامه مطلب بازگشت مصدومان به چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد تنها با مجوز پزشک معتمد