مدال نقره سام دلیری در کشتی فرنگی تورنمنت لهستان

علی اصغر سام دلیری در وزن ۶۳ کیلوگرم صاحب مدال نقره تورنمنت لهستان شد. در مسابقات ۴ وزن نخست جام پیتلاسینسکی در ورشو پایتخت لهستان،…

ادامه مطلب مدال نقره سام دلیری در کشتی فرنگی تورنمنت لهستان