علی اصغر سام دلیری در وزن ۶۳ کیلوگرم صاحب مدال نقره تورنمنت لهستان شد. در مسابقات ۴ وزن نخست جام پیتلاسینسکی در ورشو پایتخت لهستان، مصطفی رضایی در وزن ۶۰ کیلوگرم و علی اصغر سام دلیری در وزن ۶۳ کیلوگرم برای تیم منتخب کشتی فرنگی ابران به میدان رفتند که […]