کنفدراسیون فوتبال آسیا با ورود احتمالی به رای پرابهام کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال می‌تواند تا پیش از جلسه هیات رئیسه با موضوع عزل عزیزی خادم، نقش اساسی در این ماجرا ایفا کند.  روز پنج شنبه جلسه سرنوشت ساز هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به منظور بررسی دو موضوع “عزل رئیس و […]