یکی از اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک اعلام کرده که دیگر در جلسات شرکت نمی‌کند و استعفا می‌دهد. مجید شایسته یکی از اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در جلسه قبلی که سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد، با عصبانیت جلسه را ترک کرد و در آن جلسه عنوان کرد […]