قهر و استعفای شفاهی شایسته از هیات اجرایی کمیته ملی المپیک

یکی از اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک اعلام کرده که دیگر در جلسات شرکت نمی‌کند و استعفا می‌دهد. مجید شایسته یکی از اعضای هیات…

ادامه مطلب قهر و استعفای شفاهی شایسته از هیات اجرایی کمیته ملی المپیک