موافقت AFC با درخواست جدید پرسپولیس در مورد مجوز حرفه‌ای

کنفدراسیون فوتبال آسیا، درخواست باشگاه پرسپولیس برای دریافت شرح تفصیلی رای عدم صدور مجوز حرفه‌ای را تایید کرد. در پی اعلام رای عدم صدور مجوز…

ادامه مطلب موافقت AFC با درخواست جدید پرسپولیس در مورد مجوز حرفه‌ای