رئال مادرید روی ادن هازارد قیمت گذاشت

رئال مادرید حاضر است با دریافت 21 میلیون پوند ادن‌ هازارد را در ژانویه به فروش برساند. طی هفته های اخیر انتقادات از ادن هازارد…

ادامه مطلب رئال مادرید روی ادن هازارد قیمت گذاشت