تیبو کورتوا، دروازه بان بلژیکی رئال مادرید از غیبت در لیست بهترین دروازه بان های فیفا ناراحت نیست دیروز لیست نامزدهای دریافت جایزه بهترین های سال از سوی فیفا اعلام شد و در بخش سنگربانان اثری از تیبو کورتوا، دروازه بان رئال مادرید نبود. در نشست خبری پیش از دیدار […]