امروز باشگاه پورتو برای قدردانی از سال ها حضور سرجیو کونسیسائو چه به عنوان بازیکن و چه مربی، از مجسمه او در موزه باشگاه رونمایی کرد. سرجیو کونسیسائو در دو مقطع برای پورتو بازی کرد و با این تیم چند قهرمانی را جشن گرفت و از سال 2017 نیز هدایت […]