کیهان، سرگردان در برابر مهدوی کیا/ اوج تناقض گویی در یک ماجرای جنجالی

روزنامه کیهان در گزارش امروزش تا حدی از حرفهای دیروزش درباره اسطوره فوتبال ایران عقب نشینی کرد اما مواضع متناقضی را در مورد جنجالی مربوط…

ادامه مطلب کیهان، سرگردان در برابر مهدوی کیا/ اوج تناقض گویی در یک ماجرای جنجالی