روزنامه کیهان در گزارش امروزش تا حدی از حرفهای دیروزش درباره اسطوره فوتبال ایران عقب نشینی کرد اما مواضع متناقضی را در مورد جنجالی مربوط به پیراهن مهدی مهدوی کیا ارائه داد. روزنامه کیهان در باره حواشی پیش آمده درباره مهدوی کیا نوشت: برخی در این ماجرا با خوش بینی […]

یک روزنامه اصولگرا نوشت: با گذشت چند روز از اقدام زننده مهدی مهدوی‌کیا در پوشیدن لباسی که پرچم رژیم جعلی اسرائیل بر آن نقش بسته بود و نیز بازی در تیمی که سرمربی تیم مقابل آن یک صهیونیست بود، انتظار می‌رفت این فوتبالیست سابق از اقدام خود عذرخواهی کند، ولی […]