گواردیولا: مثل دی‌بروین نداریم؛ هنوز چیزی تمام نشده

پپ گواردیولا پس از برتری بر چلسی ضمن تمجید از کوین دی بروین، تاکید کرد که کار قهرمانی سیتی تمام نشده است. در  آغاز روز…

ادامه مطلب گواردیولا: مثل دی‌بروین نداریم؛ هنوز چیزی تمام نشده