درخواست ملی‌پوشان گلف از صالحی امیری/ ساخته نشدن حتی یک زمین استاندارد در 100 سال!

مجموعه بازیکنان و مربیان تیم ملی گلف ایران خواستار داشتن حداقل یک زمین گلف استاندارد برای گلف کشور شدند و نسبت به نبود زمین‌های استاندارد…

ادامه مطلب درخواست ملی‌پوشان گلف از صالحی امیری/ ساخته نشدن حتی یک زمین استاندارد در 100 سال!